Дейности по проекта

В рамките на проекта “Горска младеж” реализиран по програмата “Еразъм+” ще бъде разработена методология за младежки работници “Горска младеж: от подобряване на младежкото благосъстояние до овластяване на младежите за действия” , както и специално създадена платформа на проекта. Това ще бъде последвано от сесии за обучение на обучители (ще бъдат обучени най-малко 48 младежки работници), а по-късно тези обучители ще водят сесии за обучение, овластяване и поемане на инициативи на маргинализирани младежи (общо най-малко 240 младежи). Най-малко 48 инициативи ще бъдат инициирани от младежи и подкрепени от обучители и партньорски организации. Активното участие на младежите като един от ключовите аспекти в политиката на ЕС ще бъде осъществено в рамките на проекта “Горска младеж”. Платформата “Горска младеж” ще служи за свързване и работа в мрежа на общности със сходни цели и дейности.

Scroll to Top