Модул 1

Тест

0%

Модул 1

1 / 3

1. В коя държава от Европейския съюз (обща площ) има най-много гори?

2 / 3

2. В коя държава от ЕС има най-много гори като процент от площта ѝ?

3 / 3

3. Кои са трите държави в ЕС с най-малка горска покривка?

Your score is

0%

Scroll to Top