Bulgarian Community

Forest youth creates memories, initiatives and non-formal activities that are able to change your life! Are you ready?

В нашата общност ние силно окуражаваме добрите каузи и тяхното продължение- миналия месец сме напълнили нашето пространство с дрехи от дарители и този месец предстои те да бъдат раздадени на хора в изключителна нужда! Продължете да следите нашата общност, за да се включите и вие 🌳 и рециклирайте – не е нужно да изхвърляте това, от което някой друг има нужда

Scroll to Top