Ενότητα 1

Κουίζ

0%

Ενότητα 1

1 / 3

1. Ποια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (συνολική έκταση) έχει τη μεγαλύτερη δασική κάλυψη;

2 / 3

2. Ποια χώρα της ΕΕ έχει τη μεγαλύτερη δασική κάλυψη ως ποσοστό του μεγέθους της;

3 / 3

3. Ποιες είναι οι τρεις χώρες της ΕΕ με τη λιγότερη δασική κάλυψη;

Your score is

0%

Scroll to Top