Ενότητα 5

Κουίζ

0%

Ενότητα 5

1 / 3

1. Ποιες είναι οι κύριες ερωτήσεις που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να μετρήσετε τον αντίκτυπο μιας πρωτοβουλίας νέων;

2 / 3

2. Από τα παρακάτω εργαλεία, ποια είναι πιο χρήσιμα για την αξιολόγηση πρωτοβουλιών των νέων;

3 / 3

3. Πώς πρέπει να είναι η επικοινωνία σας για να κάνετε τις πρωτοβουλίες σας πιο ορατές;

Your score is

0%

Scroll to Top