Σχετικά με το Forest Youth

Το έργο Forest Youth είχε ως στόχο να βελτιώσει 4 τομείς στον τομέα της νεολαίας:

(1) Ευημερία των νέων: Σε μια έρευνα της UNICEF (2021) με νέους σε όλη την ΕΕ, σχεδόν 1 στους 5 απάντησε ότι διαπίστωσε ότι πάσχει από προβλήματα ψυχικής υγείας ή συμπτώματα όπως κατάθλιψη ή άγχος. Οι συμμετέχοντες περιέγραψαν μια πολυπλοκότητα που σχετίζεται με τις επιθυμίες τους να λάβουν μεγαλύτερη υποστήριξη ψυχικής υγείας και ευεξίας. Το έργο Forest Youth που βασίζεται στη μεθοδολογία Forest Bathing είχε στόχο να βελτιώσει την υγεία και την ευημερία των νέων, συμπεριλαμβανομένης της χαμηλής αρτηριακής πίεσης, του μειωμένου άγχους, της βελτίωσης της διάθεσης, του μειωμένου άγχους, της αυξημένης ικανότητας συγκέντρωσης κ.λπ.

(2) Ένταξη: οι δραστηριότητες του έργου Forest Youth επικεντρώθηκαν στην κύρια ομάδα στόχο – τους περιθωριοποιημένους νέους. Έτσι, με τη συμμετοχή και τη σύνδεση δραστηριοτήτων, ανέπτυξαν την αίσθηση ότι ανήκουν στην κοινότητα, καλύτερη κοινωνική ένταξη μέσω κοινών στόχων και δραστηριοτήτων.

(3) Νεανική Επιχειρηματικότητα και Ανάληψη Πρωτοβουλιών: κατά τη διάρκεια των συνεδριών ενδυνάμωσης και ανάληψης πρωτοβουλιών, οι περιθωριοποιημένοι νέοι ανέπτυξαν μια αίσθηση επιχειρηματικότητας, απέκτησαν μια σειρά από εγκάρσιες δεξιότητες και είχαν την εξουσία να αναλάβουν δράση. Τα ευεργετικά αποτελέσματα των προγραμμάτων ενδυνάμωσης των νέων είναι οι βελτιωμένες κοινωνικές δεξιότητες, η βελτιωμένη συμπεριφορά, η αυξημένη ακαδημαϊκή επίδοση, η αυξημένη αυτοεκτίμηση και η αυξημένη αυτό-αποτελεσματικότητα.

(4) Δράσεις για την Κλιματική Αλλαγή: Η νεολαία προσδιορίζεται ως μία από τις εννέα κύριες ομάδες της κοινωνίας των πολιτών στην Ατζέντα 21, με δικαίωμα και ευθύνη να συμμετέχει στη βιώσιμη ανάπτυξη. Η Σύμβαση Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή, το Άρθρο 6 για την Εκπαίδευση, την Κατάρτιση και την Ευαισθητοποίηση του κοινού, καλεί την εφαρμογή εκπαιδευτικών προγραμμάτων και προγραμμάτων κατάρτισης για την κλιματική αλλαγή για την εκπαίδευση, την ενδυνάμωση και τη συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων. Το έργο Forest Youth καλεί τους νέους να δράσουν ΤΩΡΑ και ΣΗΜΕΡΑ!

Κατά τη διάρκεια του έργου επιτεύχθηκαν τα ακόλουθα αποτελέσματα:

– Μεθοδολογία για εργαζόμενους στον τομέα της νεολαίας «Forest Youth: από τη βελτίωση της ευημερίας των νέων στην ενδυνάμωση των νέων για δράσεις» (65 πλήρεις σελίδες / 130 σελίδες στο Canva) στα Αγγλικά, Λιθουανικά, Ιταλικά, Ισπανικά, Ελληνικά και Βουλγαρικά.

– 65 εργαζόμενοι/εκπαιδευτές νέων εκπαιδεύτηκαν κατά το πιλοτικό στάδιο της μεθοδολογίας.

– 433 νέοι συμμετείχαν σε δραστηριότητες Forest Youth, ξεκίνησαν και οργάνωσαν πρωτοβουλίες για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής.

– Οργανώθηκαν 49 πρωτοβουλίες νέων.

– Ιστοσελίδα έργου όπου όλα τα παραγόμενα υλικά δημοσιεύθηκαν ως ανοιχτού κώδικα.

– Σελίδα Facebook & Instagram, για να ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους για το έργο με περισσότερους από 653 ακόλουθους.

– Forest Youth Platform που είναι διαθέσιμη στα Αγγλικά, Λιθουανικά, Ιταλικά, Ισπανικά, Ελληνικά και Βουλγαρικά, με σχεδόν 400 μέλη στις Κοινότητες Forest Youth στο Facebook

– 6 πολλαπλασιαστικές εκδηλώσεις με 260 συμμετέχοντες, έτοιμοι να εφαρμόσουν τη μεθοδολογία Forest Youth στους οργανισμούς και τις καθημερινές τους δραστηριότητες.

Scroll to Top