Modulis 4

Viktorina

0%

4 modulis

1 / 3

1. Pagrindiniai programos/renginio planavimo žingsniai iš eilės

2 / 3

2. Iniciatyva tai:

3 / 3

3. Kuris iš pateiktų pavyzdžių nėra iniciatyva gamtai saugoti?

Your score is

0%

Scroll to Top