Apie projektą „Miškas jaunimui“

Projektas „Miškas Jaunimui“ („Forest Youth“) siekia patobulinti 4 sritis:

(1) Jaunimo gerovė: Neseniai UNICEF (2021 m.) atliktoje apklausoje, kurioje dalyvavo jauni žmonės visoje ES, beveik 1 iš 5 atsakė, kad kenčia nuo psichikos sveikatos problemų, depresijos ar nerimo simptomų. Apklausoje dalyvavusieji įvardijo susiduriantys su sunkumais norint gauti paramą psichikos sveikatos ir gerovės srityse. Projektas „Miškas Jaunimui“, paremtas Miško maudynių metodika, siekia pagerinti jaunimo sveikatą ir gerovę. Galimi sveikatos ir gerovės rodikliai: žemesnis kraujospūdis, sumažėjęs stresas ir nerimas, pagerėjusi nuotaika, lengviau susikaupti ir kt.

(2) Jaunimo įtrauktis: projekto „Miškas Jaunimui“ veikla orientuota į pagrindinę tikslinę grupę – marginalizuotą jaunimą. Užsiimdami įtraukiančia ir jungiančia veikla, keldami bendrus tikslus ir veikdami kartu jie ugdysis priklausymo bendruomenei jausmą, taigi skatins ir socialinę įtrauktį.

(3) Jaunimo verslumas ir iniciatyvumas: veiklų metu marginalizuotas jaunimas ugdysis verslumo suvokimą, įgis įvairių universalių įgūdžių ir bus skatinamas imtis savarankiškų veiksmų. Naudingi jaunimo iniciatyvumo didinimo (įgalinimo) programų rezultatai – geresni socialiniai įgūdžiai, akademiniai pasiekimai, didesnė savigarba ir savarankiškumas.

(4) Jaunimo veiklumas kovojant su klimato kaita: „Darbotvarkėje 21“ jaunimas įvardijamas kaip viena iš devynių pagrindinių pilietinės visuomenės grupių, turinčių teisę ir atsakomybę dalyvauti darnaus vystymosi procese. Jungtinių Tautų Bendrosios klimato kaitos konvencijos 6 straipsnyje Dėl švietimo, mokymo ir visuomenės informavimo raginama įgyvendinti švietimo ir mokymo programas klimato kaitos klausimais, siekiant šviesti, įgalinti ir įtraukti visas suinteresuotąsias šalis. Projektas „Miškas Jaunimui“ ragina jaunimą veikti ČIA ir DABAR!

Projekto metu siekiama sukurti:

– Metodika su jaunimu dirbantiems asmenims „Miškas jaunimui: nuo jaunimo būklės gerinimo iki jų įgalinimo veikti“ (apie 60 puslapių) anglų, lietuvių, italų, ispanų, graikų ir bulgarų kalbomis;

– Bandomojo metodikos taikymo etapo metu bus apmokyti ne mažiau kaip 48 su jaunimu dirbantys asmenys ir (arba) kiti ugdytojai;

– „Miškas jaunimui“ veikloje dalyvaus ne mažiau kaip 240 jaunuolių, kurie inicijuos ir organizuos kovos su klimato kaita iniciatyvas;

– Bus surengtos ne mažiau kaip 48 jaunimo iniciatyvos;

– Bus sukurta projekto internetinė svetainė, kurioje bus atvirai pasiekiama visa projekto metu parengta medžiaga;

– Bus sukurtos projekto „Facebook“ ir „Instagram“ paskyros, kurios nuolat informuos apie projekto naujienas ir turės ne mažiau nei 600 sekėjų;

– Ne mažiau kaip 240 naudotojų „Miškas jaunimui“ platformoje, kuri bus prieinama anglų, lietuvių, italų, ispanų, graikų ir bulgarų kalbomis

– 6 informacijos apie projektą platinimo renginiai, kuriuose dalyvaus ne mažiau kaip 180 dalyvių, pasirengusių įgyvendinti „Miškas jaunimui“ metodiką savo organizacijose ir kasdienėje veikloje.

Scroll to Top