Projekto veikla

Pagal Erasmus+ projektą „Miškas jaunimui“ rengiama metodika jaunimo darbuotojams „Miškas jaunimui: nuo jaunimo būklės gerinimo iki jų įgalinimo veikti“ ir „Miškas jaunimui“ platforma. Vėliau bus rengiami mokymai ugdytojams (mokytojams, fasilitatoriams – bus apmokyti ne mažiau kaip 48 ugdytojai). Vėliau šie jau savarankiškai ves mokymosi, įgalinimo ir iniciatyvumo užsiėmimus marginalizuoto jaunimo grupėms (ne mažiau kaip 240 jaunuolių). Jaunimas įgyvendins ne mažiau kaip 48 iniciatyvas, o jas rems mokytojai ir partnerių organizacijos. Aktyvus jaunimo dalyvavimas, kaip vienas iš pagrindinių ES politikos aspektų, bus įgyvendinamas projekto „Miškas jaunimui“ metu. „Miškas jaunimui“ platforma pasitarnaus bendruomenių, turinčių panašių tikslų ir užsiimančių panašia veikla, jungimuisi ir tinklaveikai.

Scroll to Top